מוסדות האגודה

במוסדות האגודה אנשי ציבור ואנשי מקצוע אשר עושים תפקידם בהתנדבות ונבחרים על ידי האסיפה הכללית של אגודת הידידים

הרחב הכל
הנהלת האגודה

חברים:

 • אמנון דיק, נשיא
 • סוניה אברמוביץ
 • יהודית אורבך מהודר
 • דיויד אסיא
 • יעקב ארטל, גזבר
 • עו"ד תמיר גילת
 • ורדה דותן
 • דוד לויתן
 • רו"ח פאר נדיר
 • לילי פייזר (רסין)
 • מיכאל קני
 • אהוד רבין
 • יאיר רוטלוי
 • רו"ח יצחק רוטמן, יו"ר ועדת כספים
 • רמי שלמור
ועדת ביקורת

חברים:

 • רו"ח יהודה אורבך, יו"ר
 • רו"ח רון גרופל
 • רו"ח עזרא יהודה
רואה חשבון

חברים:

 • משרד רואי חשבון סומך חייקין
מבקר פנים

חברים:

 • רו"ח דורון כהן, פאהן קנה
מועצת אגודת הידידים

חברים:

 • אמנון דיק, יו"ר
 • סוניה אברמוביץ (חברת הנהלה)
 • יהודית אורבך מהודר
 • פרופ’ יאיר אורגלר 
 • דייויד אסיא (חבר הנהלה)
 • יעקב ארטל (גזבר)
 • ד"ר מיכה ברונשטיין
 • יוסף בר-נתן
 • עו"ד תמיר גילת (חבר הנהלה)
 • פרופ' עו"ד יוסף גרוס
 • ורדה דותן
 • משה חורב
 • ד"ר עדנה טוקטלי 
 • רעיה יגלום
 • דוד לויתן (חבר הנהלה)
 • רו"ח פאר נדיר (חבר הנהלה)
 • טובה סגול
 • רו"ח אריה עובדיה
 • לילי פייזר (רסין) (חברת הנהלה)
 • מיכאל קני (חבר הנהלה)
 • יואל קרסו 
 • אהוד רבין (חבר הנהלה)
 • יאיר רוטלוי (חבר הנהלה)
 • רו"ח יצחק רוטמן (חבר הנהלה)
 • רו"ח אהוד רצאבי
 • רמי שלמור (חבר הנהלה)
 • יורם שמיר
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive