אגודת הידידים

אגודת הידידים של אוניברסיטת תל-אביב פועלת כעמותה עצמאית (ע.ר. 580010213) לצד האוניברסיטה ומלווה אותה לאורך שנים בגיוס משאבים חומריים ותמיכה ציבורית.

האגודה עוסקת למעשה בשני הבטים של גיוס:

  • “גיוס רוחני” – גיוס ושילוב מעגלי תמיכה ציבוריים ועסקיים
  • “גיוס חומרי”- גיוס כספים להשקעה במחקר, הוראה, מלגות ופיתוח הקמפוס

 

להיות חלק מאגודת הידידים, פירושו לקחת חלק אישי בעיצוב פני המחר.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive