שר האוצר, יאיר לפיד, אורח המועדון העסקי אקדמי 23.11.2014

8 תמונות
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive