העתיד כבר כאן: הנדסת לב וחלקי גוף אחרים

28 באפריל 2017, 10:00 - 12:00 
אודיטוריום בר-שירה 
לידידים
העתיד כבר כאן: הנדסת לב וחלקי גוף אחרים

ד"ר טל דביר, הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive