נתן אלתרמן: המשורר כשליח ציבור

17 בפברואר 2017, 10:00 - 12:00 
אודיטוריום בר-שירה 
לידידים
נתן אלתרמן: המשורר כשליח ציבור

פרופ' דן לאור, ראש מרכז צימבליסטה למורשת היהדות.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive