אליה אתקין

תחום: היסטוריה חברתית ותרבותית

מחלקה: בית הספר להיסטוריה, הפקולטה למדעי הרוח

חשיבות המחקר: טיפוח האינטראקציה האנושית למען איכות החיים במרחב העירוני

המלגה: בלעדיה לא הייתי פנויה לקיים מחקר איכותי

אליה אתקין

גדלתי בשכונת בית הכרם בירושלים, מול קמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית, ושני היסודות האלה עיצבו את חיי ואת בחירותיי כחוקרת. כבר בבית הספר היסודי ביקרתי בספרייה הלאומית, והוקסמתי מהעולם האינסופי של ספרים ומחקר אקדמי. במקביל, חוויית החיים בשכונה מילאה תפקיד מהותי בגיבוש זהותי, תפיסותיי ותחומי העניין שלי.

 

תחום המחקר שלי – היסטוריה חברתית ותרבותית של שכונות ויחסי שכנות - נובע ישירות מתוך חוויותיי, ומחובר באופן עמוק לחוויות היומיום של רוב בני האדם. באופן ספציפי, בחרתי להתמקד בשכונות עירוניות של היישוב היהודי בפלשתינה-א"י בימי המנדט הבריטי ובשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. במסגרת עבודתי אני בוחנת סוגים שונים של שכונות שהתפתחו בערים הגדולות – ירושלים, תל אביב וחיפה, ומתבוננת בדפוסי החיים וביחסי השכנות שנוצרו בהן. כאן, בבית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב, מצאתי סביבה אקדמית מחבקת, שמאפשרת לי לחלוק ולקדם את רעיונותיי.

 

אני מאמינה שבחינה מעמיקה של נושאי המחקר שלי יכולה לתרום תרומה משמעותית להבנת המציאות והתהליכים החברתיים המתרחשים בישראל. היבטים שונים של עבודתי חושפים את כוחה של הסולידריות החברתית, ומנגד את התהליכים המולידים הסתגרות ואיבה בין קהילות – נושאים שהם רלוונטיים ביותר לחברה שלנו גם היום. תובנות מהמחקר עשויות לקדם אינטראקציה אנושית, רשתות תמיכה ושיתופי פעולה בין אנשים החיים זה לצד זה, ואף לסייע לקובעי מדיניות, לאדריכלים ולמתכנני ערים לעצב מרחבים עירוניים המיטיבים עם תושביהם – כל אלה למען שיפור איכות החיים של כולנו.

 

אני מודה מקרב לב לידידי אוניברסיטת תל אביב, על המלגה המאפשרת לי להקדיש את כל עתותיי למחקר.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive